Menu Zamknij

Rola księgowej w firmie

Księgowa to osoba lub specjalista zajmujący się prowadzeniem ksiąg rachunkowych i zarządzaniem finansami w firmie, organizacji lub dla klientów indywidualnych.

Rola księgowej jest niezwykle istotna dla gospodarki, ponieważ pomaga w utrzymaniu dokładnych i zgodnych z przepisami rachunków oraz monitorowaniu finansowej sytuacji przedsiębiorstwa.

Obowiązki księgowej

Księgowa jest odpowiedzialna za rejestrację wszystkich transakcji finansowych firmy, w tym przychodów, wydatków, inwestycji i zobowiązań.

Pprzygotowuje regularne sprawozdania finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne, które pomagają zarządowi w monitorowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Księgowa zajmuje się przygotowywaniem deklaracji podatkowych i rozliczeniem podatku dochodowego, VAT oraz innych obowiązków podatkowych.

Ddba o terminowe opłacanie rachunków, faktur i wynagrodzeń pracowników.

Księgowa może pracować na etacie w firmie ( dzieje się tak w przypadku dużych firm gdzie obecność księgowej jest potrzebna na codzień) lub prowadzić własną praktykę księgową, świadcząc usługi dla różnych klientów.

W wielu krajach istnieją również określone wymagania dotyczące kwalifikacji i licencji dla zawodu księgowego, aby zapewnić profesjonalizm i zgodność z przepisami.